Önemli Linkler

 1. https://www.unocha.org/
 2. http://www.who.int/
 3. https://www.insarag.org/
 4. https://www.itu.int/
 5. https://www.fema.gov/
 6. https://www.opcw.org/
 7. https://www.icrc.org/
 8. https://www.ifrc.org/
 9. https://www.yyd.org.tr/
 10. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
 11. UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN
 12. TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN
 13. SİVİL SAVUNMA KANUNU
 14. AFET SİGORTALARI KANUNU 
 15. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
 16. SİVİL MÜDAFAA KANUNU İLE BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 17. TÜRKİYE AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI PLATFORMUNUN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
 18. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
 19. AFET VE ACĠL DURUM MÜDAHALE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 
 20. GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ 
 21. AFET SEBEBİYLE HAK SAHİBİ OLANLARIN TESPİTİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
 22. AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 23. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ
 24. DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 25. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA  DAİR YÖNETMELİK
 26. İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 27. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 28. BAŞKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ
 29. GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİNİN KURULMASI, YÖNETİMİ VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE 
 30. İNSANİ YARDIM HARCAMALARI YÖNERGESİ 
 31. MEVZUAT EL KİTABI

616total visits,1visits today